สาเหตุของโรคเบาหวาน

สาเหตุของโรคเบาหวาน

ในปัจจุบันอัตราของผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่พบว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ละเลยการดูแลสุขภาพ เช่นการรับประทานอาหาร หรือขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น ทำให้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน รวมถึงโรคอื่น ๆ อีกด้วย

โรคเบาหวาน เกิดจากสาเหตุใดบ้าง

สำหรับโรคเบาหวานนั้นแบ่งออกได้หลายชนิด และปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนั้น มีได้จากหลายสาเหตุ เช่น

1.พฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่มักจะรับประทานของหวาน หรือแป้งในปริมาณมาก ๆ มีอากาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำตาลที่เกินความจำเป็นเข้าสู่ร่างกาย

2.ภาวะอ้วนลงพุง ขาดการออกกำลังกาย ส่งผลให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวาน และนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาได้อีกมากมาย

3.กรรมพันธุ์ ผู้ที่มีประวัติ พ่อ แม่ หรือญาติเป็นเบาหวาน ก็อาจจะส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นโรคเบาหวานได้เช่นกัน

4.โรคตับอ่อน หรือได้รับการผ่าตัดตับอ่อน เพราะตับอ่อนที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลิน หากตับอ่อนได้รับความเสียหายก็ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูง และเกิดเบาหวานได้

5.การตั้งครรภ์ เนื่องจากร่างกายจะมีการสร้างฮอร์โมนหลายชนิด ที่มีผลยับยั้งการทำงานของอินซูลิน ทำให้ผู้ที่ตั้งครรภ์นั้น มักจะเป็นโรคเบาหวาน แต่จะหายหลังจากคลอดบุตรแล้ว

6.การรับประทานอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่มักจะรับประทานของหวาน หรือแป้งในปริมาณมาก ๆ มีอากาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้น

7.การได้รับยาบางชนิด เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาคุมกำเนิด หรือสารเคมี เป็นต้น

8.ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทมีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน จากการสำรวจจากประชากรในประเทศไทย เมื่อปี 2543 พบว่าประชากรที่อายุมากกว่า 35 ปี เป็นโรคเบาหวานมาถึง 9.6 % หรือ 2.4 ล้านคน และเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากถึง 20 % หรือ 5.1 ล้านคน และผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย

9.อายุมากขึ้น มักพบว่ามีโอกาสเสี่ยง ที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้น โดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่ 2 จะพบมากในประชากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ประมาณ 95% ของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย

สัญญาณและอาการของโรคเบาหวาน

สำหรับสัญญาณของโรคเบาหวานที่เราต้องเฝ้าระวัง เมื่อมีอาการเหล่านี้แล้ว ให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียด โดยเร็วที่สุด

1.ปัสสาวะบ่อย จนผิดปกติ

เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ หรือได้แต่ไม่มากพอ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นกว่าปกติ ระบบไตจึงพยายามขับน้ำตาลออกมาโดยการปัสสาวะ และปัสสาวะที่ออกมาจะหวานเพราะมีน้ำตาลเยอะ สังเกตุได้จากมีมดหรือแมลงมาตอมปัสสาวะ

2.คอแห้ง หิวน้ำบ่อย

เนื่องจากการที่ปัสสาวะบ่อย จึงทำให้ร่างกายขาดน้ำ และส่งผลให้หิวน้ำบ่อย ๆ และจำเป็นต้องดื่มน้ำทดแทนที่สูญเสียไป ไม่ควรปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเป็นเวลานาน

3.แผลหายยาก

หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้ว จะทำให้กระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายด้อยประสิทธิภาพลง และน้ำตาลในร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสม เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี ทำให้บาดแผลหายช้า

4.สายตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด

เกิดจากการที่น้ำตาลสะสมในร่างกายเยอะ และทำให้เกิดการคั่งของน้ำตาลในเลนส์ตา ส่งผลให้การมองเห็นมีปัญหา หรือเรียกว่า เบาหวานขึ้นตา นั่นเอง

5. มีอาการชา บริเวณปลายมือและปลายเท้า

โรคเบาหวานทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาท ส่วนมากที่พบจะเป็นบริเวณปลายมือและปลายเท้า และมักจะลุกลามไปเรื่อย ๆ อาจทำให้ความรู้สึกจากการสัมผัสลดลงหรือไม่มีเลย

6.เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย

เนื่องผู้ป่วยเบาหวาน ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ร่างกายมีพลังงานไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หรือไม่มีเรี่ยวแรงได้

7.ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ผู้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีปัญหาเรื่องการไหลเวียนเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศน้อยลง ส่งผลให้มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะดื้อต่ออินซูลิน มีผลทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนน้อยลง ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงไปด้วย

8.น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ

เนื่องจากร่างกายมาสามารถนำน้ำตาล มาสร้างพลังานให้แก่ร่างกายได้มากพอ ส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลงได้

 

หากพบว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้ ให้รีบเข้าไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียด เพราะอาจจะเป็นสัญญาณของโรคเบาหวานก็เป็นได้

เนื่องจากข้อมูลของรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ปี 2557 พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจน้ำตาลในเลือด และตรวจพบว่ามากกว่า 126 มก./ดล. แต่ว่าไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นเบาหวานมาก่อน ทำให้ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเบาหวาน จึงไม่ได้รับการรักษา ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อย และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

และนอกจากนี้หากพบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานแล้ว ควรรีบหาวิธีรักษาเบาหวานโดยเร็วที่สุด เพราะหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงตามมาได้อีกมากมาย

สรุป

โรคเบาหวานนั้นมีหลายชนิด และมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยแตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งที่เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่เหมือนกันก็คือ การไม่ควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติ ไม่ควบคุมอาหาร และไม่ออกกำลังกายเท่าที่ควร เหล่านี้ไม่เพียงเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน แต่ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอื่น ๆ เช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *