7 โรคแทรกซ้อน ที่เกิดจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน

โรคเบาหวานถือเป็นโรคที่น่ากลัว ที่มาแบบเงียบ ๆ และรักษายาก ทั้งมาจากกรรมพันธุ์ การบริโภคอาหาร และเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหลายประการ

ซึ่งโรคนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ มีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายไม่อาจนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ เป็นสาเหตุทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และมีผลให้ทำให้มีโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดตามมา

ซึ่งหากไม่ควบคุมการรับประทานอาหารและหลักการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นยาวนานจะส่งผลต่อเส้นเลือดที่มีการนำสารอาหารไปเลี้ยงในส่วนอวัยวะของระบบร่างกาย ทำให้นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรค

1. โรคที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เส้นประสาท

เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการชาบริวณที่ปลายเท้า ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลที่เท้า โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันร่วมด้วย ที่จะส่งผลกระทบทำให้ผู้ป่วยต้องถูกตัดอวัยวะบางส่วน โดยปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของเส้นประสาท ได้แก่ ระดับน้้าตาลในเลือด การมีภาวะความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมที่มีการสูบบุหรี่ เป็นต้น

ซึ่งจะมีอาการแสดงภาวะแทรกซ้อนของเส้นประสาท ผู้ป่วยอาจมีลักษณะอาการชาตรงบริเวณที่ปลายมือ หรือปลายเท้าทั้งสองข้าง โดยบางรายจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน หรือมีอาการที่ปวดเหมือนถูกแทง แต่ส่วนมากอาการมักจะเกิดขึ้นตอนกลางคืน ซึ่งในระยะเวลาต่อมาอาการปวดจะลดลง แต่กลับจะมีความรู้สึกชา และการรับสัมผัสที่มีอาการลดลง

2. โรคที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตา

เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน โดยผู้ที่ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ หรือเหมาะสม จึงมีโอกาสภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตา และยังเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะทำให้ตาบอดสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นเบาหวานถึง 30 เท่า

ซึ่งอาการของภาวะแทรกซ้อนที่ตา จะทำให้สายตามัวลงอันเนื่องมาจากการหักเหของแสงของเลนส์ในตาที่ผิดปกติจากการที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูง หรือมาจากการเกิดต้อกระจก หรือ เกิดมีการเปลี่ยนแปลงของจอประสาทตา เช่น เห็นเงาดำบังในขณะที่เวลามองภาพ มีเลือดออกในน้ำวุ้นลูกตา การมองเห็นภาพแบบซ้อนมาจากกล้ามเนื้อตาที่ควบคุมโดยเส้นประสาทสมองที่สั่งทำงานผิดปกติ

3. โรคที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ไต

ซึ่งเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งจากอาการของผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ไต มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้้าตาลในเลือด และการควบคุมระดับความดันโลหิต ซึ่งมีอาการแสดงภาวะแทรกซ้อนของไต ปรากฎว่าในช่วงระยะแรกของผู้ป่วยจะไม่มีการแสดงอาการ

ซึ่งจะตรวจพบโปรตีนอัลบูมิน(Albumin) หรือไข่ขาวรั่วออกมาในปัสสาวะในปริมาณที่ไม่มาก อาจจะประมาณ 30 – 300 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ในเวลาต่อมาจะมีปริมาณโปรตีนรั่วออกมามากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสามารถพบปัสสาวะที่เป็นฟอง และมีอาการบวม โดยในระยะนี้ มักจะมีการตรวจพบอาการของความดันโลหิตสูง ต่อมาจะส่งผลให้การทำงานของไตลดลง และทำให้มีอาการของภาวะไตวายเรื้อรัง จนต้องรักษาด้วยการฟอกเลือด หรือล้างไต

4. โรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดใหญ่

เป็นโรคที่มีลักษณะอาการที่มีการตีบตันของหลอดเลือดใหญ่ เช่น หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ส่วนสมอง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย อาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ทำให้เกิดการตีบของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขาอาจทำให้มีอาการปวดน่อง ซึ่งหากว่ามีการอุดตันของหลอดเลือด จึงทำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อ ส่งผลทำให้ต้องตัดขา

5. โรคหลอดเลือดหัวใจ

ในรายผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการของโรคหัวใจ และหลอดเลือดประมาณร้อยละ 18.7 จะมีโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 4.4 และในส่วนของโรคหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 8.1 ที่ผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดโรคหัวใจจะมีภาวะแทรกซ้อนในปริมาณมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ตามข้อมูลสถิติ คือจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวที่ค่อนข้างสูงมากกว่าผู้ป่วยทั่วไปประมาณ1.5 เท่า และยังเป็นโอกาสของการเสียชีวิตสูงกว่าเกือบ 2 เท่า

6. โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง(stroke) ในรายของผู้ป่วยเบาหวานจะเท่ากับประมาณร้อยละ 3.5 และส่วนใหญ่จะมาจากภาวะเส้นเลือดตีบ ซึ่งอายุที่มากขึ้น ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากผู้ที่ป่วยมีอายุมากกว่า 70 ปีมีความเสี่ยงสูงมากถึง 3 เท่า จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญรองลงมาจะเป็น ความดันโลหิตและช่วงของระดับไขมันในเลือดที่ระดับผิดปกติ และช่วงอายุของผู้ป่วย

7. โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน

อาการของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน ช่วงบริเวณของขาที่เป็นปัญหา และมีความสนใจกันมากตอนนี้ เพราะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานต้องถูกตัดอวัยวะบางส่วน

สรุป

จากโรคของเบาหวานที่เป็นต้นเหตุของอาการและโรค หลายอย่าง เพราะโรคเบาหวานเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบร่างกายที่สำคัญหลายอย่างผิดปกติ และมีความเสี่ยงจากปัจจัยที่ผิดปกติหลายอย่าง ทำให้เกิดโรคหลายอย่างตามมา ดังนั้นจึงควรหลี่กเลี่ยงสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานให้ดี

 

แหล่งอ้างอิง

http://www.bph.moph.go.th/CMI60/Summary06.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *